Když je hudba Vaším hobby

Posted In Nezařazené

1. Hudba vyzývá k pohybu
Rytmický základ hudební produkce je výrazně charakteristický svým charakterem vyzývajícím posluchače k pohybovým aktivitám. Opakující se riff (tedy motiv) společně s často výraznými beaty způsobuje, že člověk není schopen při poslechu delší dobu sedět či stát na jednom místě a projevují se u něj určité pohybové projevy.
Tyto projevy mohou být téměř nepatrného charakteru (kdy si člověk například takzvaně „bubnuje“ prsty do desky stolu apod.), nebo se může jednat o výrazné pohybové vzorce, které někdy dokonce připomínají tanec, či tancem skutečně jsou.
tibetská mísa
Hudba je tak využívána při činnosti nejen tanečníků, ale také například běžců či jiných sportovních nadšenců, kteří využívají její rytmiku ke korekci vlastních pohybových aktivit a zároveň se hudebním náboje nechávají motivovat k další činnosti.

2. Hudba napomáhá relaxaci
Hudební čísla pomalejšího a klidnějšího charakteru pak (na rozdíl od již výše popsaných) dopomáhají člověku nikoli k aktivizaci jeho svalových skupin a pohybového ústrojí, ale naopak k celkovému zklidnění těla i mysli. Zvuková hudební produkce tak může být užívána k relaxaci, meditacím, konkrétně prováděným zklidňujícím dechovým cvičením, či jsou například užívány i jako doprovod prováděných masáží, jejichž cílem je opět relaxace a následná regenerace organismu.
dívka s flétnou
3. Hudba zlepšuje funkce tělesných orgánů
Hra na nástroje, jejichž pomocí jedinec vytváří jednotlivá hudební čísla je známá tím, že dokáže upravovat a harmonizovat funkci některých tělesných funkcí a orgánů, které tyto funkce zajišťují. Nejtypičtějším příkladem je zřejmě posilování plic za pomocí hry na zobcovou flétnu. Této se využívá nejen u dětí, ale je doporučována taktéž dospělým osobám. Hra na hudební nástroj či zpěv taktéž mohou dopomáhat k redukci projevů koktavosti coby projevů určitých křečovitých záškubů hlasového aparátu dané osoby.

Pěstování hudby coby vlastního hobby tak může mít na Vaši osobu mnohé pozitivní dopady.