Ekonomika

Posted In Nezařazené

Jak asi víte, na celém světě je nespočet ekonomik. Všechny jsou jedinečné svým vlastním způsobem a stále mají velký počet charakteristik. Můžeme je tedy rozdělit do čtyř typů ekonomických systémů:
 

  • Tradiční ekonomika
  • Centrálně plánovaná ekonomika
  • Tržní ekonomika
  • Smíšená ekonomika

 obchodní plán
Všichni se spoléhají na jiný soubor předpokladů a podmínek a samozřejmě mají všechny své vlastní silné a slabé stránky.
 
Tradiční hospodářský systém
 
Tradiční hospodářský systém se zaměřuje výhradně na zboží a služby, které přímo souvisí s jeho vírou, zvyky a tradicemi. To se spoléhá na jednotlivce a obvykle nevykazuje významný stupeň specializace a rozdělení práce. Jinými slovy, tradiční ekonomické systémy jsou nejzákladnější a nejstarší typy ekonomik.
 
Centrálně plánovaná ekonomika
 
Tento typ se vyznačuje dominantní centralizovanou mocí (obvykle vládou) která ovládá velkou část veškeré hospodářské činnosti. Tento typ ekonomiky se nejčastěji vyskytuje v komunistických zemích. Někdy se také označuje jako plánovaný hospodářský systém, protože většinu výrobních rozhodnutí rozhoduje vláda a neexistuje volný trh.
 
Tržní ekonomický systém
 
Opírá se o svobodný trh a neumožňuje žádné účasti vlády v ekonomice. V tomto systému vláda nekontroluje žádné zdroje nebo jiné relevantní ekonomické segmenty. Místo toho je celý systém regulován lidmi a právem na nabídku a poptávku. Celkový vývoj trhu tedy záleží čistě na tom, jaká je nabídka a poptávka na trhu.
 ekonomický tlak
Smíšený ekonomický systém
 
Týká se jakéhokoliv druhu směny na trhu a velícího ekonomického systému. To je také označováno jako duální ekonomika. Ačkoliv neexistuje jasná definice smíšeného ekonomického systému, ve většině případů se tento termín používá k popisu tržních ekonomik se silným regulačním dozorem a vládní kontrolou ve specifických oblastech. (např. Veřejné statky a služby).

5/5 - (5 votes)