Jsou zlatá čísla skutečná?

se et=UTF-8″>

Víra v numerologii je stará prakticky jako lidstvo samo. Zrodila se z potřeby dát světu kolem nás smysl a řád. Lidé totiž potřebovali být schopni předpovídat věci, které měly na jejich životy vliv, jako například zda bude suché či deštivé léto, nebo jaká bude zima. To vše hrálo důležitou roli v otázce přežití našich předků, a schopnost tyto jevy předpovídat by byla neocenitelná.sloupce datových čísel

Jedním z prvních způsobů bylo pozorování událostí, které danému jevu předcházely, a následně je s ním spojit. Zde je i původ starých pranostik, především těch o počasí. Lidé se zkrátka snažili předvídat budoucí události, aby se na ně mohli předem připravit.

Ovšem nebylo to jen počasí, co se nažili naši předkové předvídat. Byl to také osud daného člověka, to, co jej potká, jakou cestou se bude jeho život ubírat. Proč to bylo tak důležité, když to pro běžný život nemělo prakticky žádnou hodnotu? Jednoduše proto, že naši předkové věřili, že vše muselo být určeno. To, že by vše bylo dílem pouhé náhody, pro ně byla příliš děsivá představa. A to přetrvalo ve změněné podobě až do dnešních dnů.

Většina z nás sice již nedává na pranostiky, aby předvídaly věci budoucí, nýbrž se obrací na vědu. Již se nesnažíme předpovědět počasí podle barvy květů či podle chování zvířat. Místo toho aplikujeme zákony fyziky a s jejich pomocí se snažíme vytvořit funkční modely, schopné i dlouhodobé předpovědi.

Bohužel zde selháváme podobně jako pranostiky, minimálně co se dlouhodobých předpovědí týče. Ano, známe veškeré fyzikální zákony i síly, které počasí utváří a působí na něj. Teoreticky by tedy neměl být problém jej předpovědět. Bohužel prvek náhody je příliš velký a tak není možné uspět.zlaté číslo 2018

Co se lidského života týče, pak jsou zde hvězdy, které používá astrologie, a zlatá čísla používaná numerologií. Oba obory se snaží předpovědět, jaký daného člověka čeká osud.

Avšak zde je nutné poznamenat jednu věc: nefunguje to. Ať se nám to líbí, nebo ne, naše životy nejsou předem dány. Svůj osud si tvoříme my sami a nikdo jiný. A řekněte, není to osvobozující myšlenka?