Přejíždíme přes železniční přejezd

Při dopravních nehodách na železničních přejezdech v České republice zahyne každoročně několik desítek lidí, v naprosté většině případů se jedná o pochybení řidiče. Železničních přejezdů je více než 8 tisíc, světelnou signalizací je vybavena však pouze čtvrtina z nich. To, že na nich dochází k téměř polovině všech nehod, ukazuje na neuvážené a riskantní chování řidičů, kteří světelnou signalizaci prostě nerespektují.

vlak závora

Jestliže řidič dodržuje dopravní předpisy, které zakazují vjet na železniční přejezd v případě, že blikají červená světla, většinou doprovázená i akustickým signálem, nemůže se nic stát. Ani to, že uvízne na přejezdu mezi závorami. Když už se to stane, je potřeba vědět, že konstrukce závor je taková, aby se při pokusu o jejich překonání nadzvedly, příp. se velmi lehce zlomí a umožní tak vozidlu opustit železniční přejezd. Protože v takových případech může řidičovu mysl ovládnout stres, je Drážní inspekcí vydáno doporučení, aby červenobílý nátěr na vnitřní straně závory byl nahrazen jiným, který méně evokuje zákaz jízdy. V budoucnu bychom tak na vnitřní straně závor mohli vídat například modré šipky vpřed, které budou vystresované řidiče nabádat k proražení závory a opuštění železničního přejezdu.
železniční přejezd vlak auto

Je jistě snesitelnější mít odřený lak než úplně zdemolované vozidlo, o škodě na zdraví nebo životech nemluvě. Pro všechny případy je dobré vědět, že každý železniční přejezd má své číslo, které pomůže jednoznačně jej identifikovat při volání na linku 112 a žádosti o zastavení provozu na trati. Záleží na konkrétní situaci, ne všechno je možné reálně stihnout s ohledem na vzdálenost a rychlost blížícího se vlaku.

Jednou z možností, jak v budoucnu snížit počet dopravních nehod na železničních přejezdech je vzdělávání v oblasti dopravy již od dětských let a intenzivnější edukace v autoškolách s důrazem na vysokou nebezpečnost řidičské chyby před železničním přejezdem a na něm.