Kdy je vhodná doba pro pořízení počítače nebo mobilu pro dítě? Jde o vhodný dárek třeba k Vánocům?


PrávÄ› s příchodem Vánoc pÅ™emýšlíme o tom, co pořídit dÄ›tem pod stromeÄek. Je vhodná elektronika? Kdy by dítÄ› mÄ›lo poprvé dostat poÄítaÄ Äi mobil? 

Kdy je vhodná doba pro pořízení poÄítaÄe nebo mobilu pro dítÄ›? Jde o vhodný dárek tÅ™eba k Vánocům? 

Blíží se Vánoce a tak vÅ¡ichni rodiÄe pÅ™emýšlí, jaký dárek dát svému dítÄ›ti. DÄ›ti si v dneÅ¡ní dobÄ› pÅ™ejí elektroniku, vlastní poÄítaÄ, notebook, tablet Äi mobilní telefon a touží po nich i dÄ›ti v pÅ™edÅ¡kolním vÄ›ku. Není divu, vidí to vÅ¡ude kolem sebe a právÄ› Äasto rodiÄe dovolí, aby se dÄ›ti dostaly k tÄ›mto vÄ›cem jeÅ¡tÄ› pÅ™ed nástupem do Å¡koly. Ale je to opravdu vhodné? Kdy by dÄ›ti mÄ›ly dostat tyhle vÄ›ci a kdy je to jeÅ¡tÄ› příliÅ¡ brzy? Není totiž kam spÄ›chat, dÄ›tem Äasto můžeme spíše ublížit, zkrátit jim dÄ›tství a vypÄ›stovat pomalu závislost. 

stolní poÄítaÄ

Mobil nebo poÄítaÄ? UrÄitÄ› až pro dítÄ› ve Å¡kole! 

Mobil, notebook nebo stolní poÄítaÄ, pokud plánujete svému dítÄ›ti nÄ›co z toho pořídit, urÄitÄ› poÄkejte. Nejen do doby, kdy dítÄ› zaÄne chodit do Å¡koly, ale jeÅ¡tÄ› alespoň do té doby, než dítÄ› zaÄne navÅ¡tÄ›vovat druhou Äi tÅ™etí třídu. Čím pozdÄ›ji, tím lépe. Ani první třída jeÅ¡tÄ› není nejvhodnÄ›jší dobou, v první třídÄ› by se totiž dítÄ› mÄ›lo soustÅ™edit na Å¡kolu, mÄ›lo by zaÄít vnímat vÅ¡echno to nové, mÄ›lo by se uÄit novému dennímu řádu a ne se rozptylovat technikou. Pokud potÅ™ebujete dítko mít více pod dohledem, chcete mu bÄ›hem dne zavolat Äi napsat, volte radÄ›ji chytré hodinky. PoÄítaÄ dÄ›ti pozdÄ›ji potÅ™ebují i k výuce, pro plnÄ›ní domácích úkolů a psaní referátů, ale to vÅ¡echno pÅ™ijde pozdÄ›ji, obvykle až na druhém stupni základní Å¡koly. Do té doby se dítÄ› zcela jistÄ› s poÄítaÄem postupnÄ› seznamovat může, ale opatrnÄ›. Je tÅ™eba peÄlivÄ› ohlídat, že dítÄ› není na poÄítaÄi Äi mobilu a internetu celkovÄ› více než hodinu dennÄ›. 

mobilní telefon

Tablet? Klidně ten dětský! 

PrávÄ› tablet bývá tím prvním, co dÄ›tem poÅ™izují rodiÄe a to tÅ™eba už v dobÄ›, kdy dítÄ› chodí do Å¡kolky. Jenže i z tabletu má dítÄ› přístup na internet a může sledovat nevhodný obsah nebo trávit zbyteÄnÄ› moc Äasu hraním her. Alternativou mohou být dÄ›tské tablety. Mají omezený poÄet funkcí, mohou být nauÄné, mohou dÄ›ti uÄit abecedu, základům poÄítaní nebo s nimi Äíst pohádky. S takovým tabletem si mohou menší dÄ›ti hrát, ale rovněž jen po omezenou dobu. 

Malé dÄ›ti by se totiž mÄ›ly spíše bavit klasickými hraÄkami, které podporují jejich vývoj. Na vÅ¡echno ostatní je Äas.