Politická úvaha

Politika ej fenomén od vzniku člověka. Politické zájmy si člověk prosazoval od nepaměti a dokázal politické zájmy, prosazovat i silou a napáchat nevratné škody. Na druhou stranu, je ale politika silou, která je hnacím motorem lidského pokroku, vědy, filozofie, politika pronikla do sportu a politikou je vedena i armáda. Právě tato funkce politiky, ovládat všechny aspekty lidského bytí, je místo, kdy různé aspekty lidské duše vyplouvají na povrch a stinné stránky  člověka, podpořené mocí, mohou být nedobrým začátkem dalšího vývoje, kdy nositelé politických myšlenek, jimi prosazovaných do té doby cestou smírnou, podpoří sílu svých argumentů i silou zbraní a silou propagandy.

politika

Pokud pomineme autokraticky řízené státy, či státy s feudálním zřízením, stojí za to, se po rozpadu, projektu nazvaného komunismus, potažmo socialismus, kdy tento politický směr si vyžádal, pravděpodobně nejvíce mrtvých v historii, myšleno obětí, jednoho ideového směru, zastavit se u dnes, v civilizovaných zemích nejčastějšího politického zřízení, tedy demokratického. Ono demokracie, vycházející z řeckého Démos, tedy vláda lidu, jistě není krystalicky čistým odvarem myšlenek, těchto starých filozofů, kteří tomuto politickému směru dali do vínku krásné vstupní hodnoty, ale historie ukázala, že ve jménu demokracie se také děly věci, které jsou na hony vzdáleny od původních myšlenek, těchto mudrců.

budoucnost

Touha, nebýt již hříčkou v náladách a hrách mocných byla, velmi často zneužita, ve jménu víry, rasy, politické příslušnosti a dalších atributů. Proto neberme politiku, za ukončený proces, ale za pouhý vývoj, který připomíná dvě rovnoběžky, které se nikdy neprotnou. Jedna z rovnoběžek, je touha po lidském rozmachu a druhá je rovnoběžka, toho nejhoršího, co nám vyšší moc dala do vínku a je jen na úhlu pohledu, kterou rovnoběžku má historicky přítomná politická garnitura, zrovna před obličejem. Nejsem si jistý, je-li vůbec v lidské moci, aby politika, někdy sloužila, jen pozitivním věcem a již nikdy se do ní, nesnažila proniknout, ona rovnoběžka z negativních lidských vlastností a od politických ambicí, jednotlivců, národů a společenství, se vydala opačným směrem.

Snad se to jednou povede