Sluneční soustava a její planety

Náš planetární systém obsahuje Slunce a osm planet, včetně naší Země. Kromě toho ještě spoustu dalších zajímavých menších těles, které se nazývají komety a asteroidy. A také planetku (neboli trpasličí planetu) Pluto, která byla dříve zahrnuta jako nejmenší z planet (je mnohem menší než náš Měsíc), avšak nedosahovala hodnot, jimiž jsou planety specifikovány. Pluto je od Slunce nejvíce vzdáleno a byla u něj zjištěna jedna oběžnice, nazvaná Cháron.
Merkur v pozici před Sluncem
Čtyři z planet naší sluneční soustavy jsou terestrické – to znamená, že jsou tvořeny horninami a kovy a nacházejí se ve středu soustavy, nejblíže ke Slunci: Merkur, Venuše, Země, Mars; za nimi je další zóna, a to pás planetek, které tu zůstaly jako odpad při tvorbě planet. Zbývající čtyři – Jupiter, Saturn, Uran a Neptun jsou velké plynné planety a svým složením (vodík a helium) se podobají Slunci. Za těmito plynnými obry následuje zóna ledových těles (Kuiperův pás a Oortův oblak). Kolem většiny planet obíhají satelity, s výjimkou Merkura a Venuše.

Merkur

Jak Merkur vypadá? Na povrchu jako pradávný Měsíc – kamenná kůra, která je tvořena velkým množstvím kráterů, mezi nimiž se nacházejí různě velké pánve. Těm dominuje obří impaktní pánev o průměru 1300 km, která vznikla dopadem velkého meteoroidu. Pod povrchem je nepříliš tlustý silikátový plášť a v nitru má Merkur nezvykle velké tekuté jádro, které je ze železa a niklu. Při rotaci planety vznikají v jádru elektrické proudy, které vytváří magnetické pole. Velikost jádra si vědci vysvětlují srážkou s dost velikým tělesem v době vznikání sluneční soustavy, při níž přišla tato planeta o podstatnou část svého pevného pláště.
Naše sluneční soustava
Merkur je starou, vyprahlou železnou koulí, bez trvalé atmosféry. Kolem Slunce oběhne za tři pozemské měsíce. Při tom se výrazně mění teplota planety. Je-li Slunce v nadhlavníku, dosahují teploty kolem 430oC a na opačné straně Merkuru je teplota až – 170oC.
Občas se Merkur na své oběžné dráze dostane před Slunce a tehdy ho můžeme vidět i ze Země.